Hoa Kỳ là quốc gia phát triển hàng đầu về kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Đặc biệt, ngành kỹ thuật tại Mỹ rất được chú trọng, được xếp…