Hồ Sơ Du Học Mỹ

Tìm hiểu về di trú khi du học Mỹ

Hôm nay New Ocean sẽ cùng các bạn tìm hiểu về di trú khi du học Mỹ. Nắm vững thông tin này, các bạn sẽ tự tin và chủ động hơn khi làm thủ tục du học Mỹ trong thời gian sắp tới.

Những điều cần biết về thủ tục di trú khi du học Mỹ

Khái niệm về di trú khi du học Mỹ thường bị sinh viên du học hiểu lầm. Có được visa không có nghĩa là bạn đương nhiên được phép nhập cảnh vào nước Mỹ cũng như không phải nó cho phép bạn được cư trú tại Mỹ. Visa du học Mỹ chỉ có hiệu lực trong ngày bạn nhập cảnh vào nước Mỹ. Nó không có hiệu lực gì với tình trạng di trú của bạn ngay cả khi nó hết hạn trong khi bạn đang cư trú ở nước Mỹ, và điều nên lưu ý là các visa F, J, hay M không được phép gia hạn tại Mỹ. Visa nhập cảnh chỉ là một hồ sơ di chuyển cho phép bạn được lên phi cơ hay tàu thủy để đến nước Mỹ.

Tìm hiểu thủ tục di trú khi du học Mỹ
Tìm hiểu thủ tục di trú khi du học Mỹ

Được cư trú ở Mỹ là do văn kiện quan trọng nhất của bạn là mẫu I-94 được cấp cho bạn ở thành phố của cảng đầu tiên lúc bạn bước chân đến Mỹ khi Sở Di trú cấp phép cho bạn được vào nước Mỹ. Sinh viên có tình trạng di trú F-1 và J-1 được cho nhập cảnh nước Mỹ với tư cách “thời gian tạm trú” (duration of stay) được viết dưới dạng “D/ S” trên mẫu I-94. “D/ S” có nghĩa là không có ngày hết hiệu lực cho sự tạm trú của bạn mà chỉ bị giới hạn bởi chương trình học của bạn (mẫu I-20). Bạn có thể tiếp tục học từ trung học đến hết đại học lên cả cao học và hoàn tất chương trình tiến sĩ, hoặc hoàn tất chương trình tu nghiệp.

Tuy nhiên, tình trạng hợp pháp của bạn tùy thuộc vào sự tuân theo những điều lệ liên quan đến tình trạng di trú của bạn. Bạn phải học chương trình toàn phần của chương trình học. Bạn không được lấy nghỉ hè nếu không được cho phép. Bạn không được làm việc nếu không có sự đồng ý của sở di trú. Bạn phải xin mẫu I-20 mới từ mỗi trường mới mà bạn đổi đến hoặc từ mỗi cấp học, ngay cả nếu bạn ở lại cùng một trường (chẳng hạn đổi từ đại học lên cao học). Bạn cũng phải xin gia hạn ở trường bạn đang học nếu bạn chưa hoàn tất chương trình học của bạn đó được ghi trên mẫu I-20 hay mẫu IAP-66. Nếu bạn vi phạm những điều lệ này bạn sẽ mất đi những quyền lợi chẳng hạn như được xin thực tập. Vi phạm cũng đặt bạn vào tình trạng có thể bị Sở Di trú đưa trở về nước.

>>Tìm nhà ở khi du học Mỹ