Kế toán là một trong những lĩnh vực thuộc ngành kinh doanh phổ biến nhất mà sinh viên lựa chọn khi du học Mỹ. Sinh viên sẽ có cơ hội…