Một trong những lựa chọn được các bạn học sinh Việt Nam hướng tới gần đây đó là du học phổ thông tại Mỹ. Đây có lẽ là con đường…