Được thành lập năm 1969, Windsor là trường trung học tư thục dự bị đại học hệ 6 năm. Trường đào tạo học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Học…

Một trong những lựa chọn được các bạn học sinh Việt Nam hướng tới gần đây đó là du học phổ thông tại Mỹ. Đây có lẽ là con đường…