Giáo Dục Đại Học Tại Mỹ

Danh sách các trường đại học hàng đầu ở Mỹ

Để giúp các sinh viên Việt Nam có ý dịnh du học Mỹ, chúng tôi xin ghi lại danh sách các trường đại học ở Mỹ sau đây, theo U.S. News 2011, tên một số trường và ngành nghề mà các bạn ưa thích để tham khảo.

Danh sách các trường đại học tốt nhất Mỹ
Danh sách các trường đại học tốt nhất Mỹ

A. Ngành kỹ thuật (Engineerring) – Danh sách các trường đại học hàng đầu ở Mỹ

1. M.I.T. ( Massachusetts Institute of Technology )

2. Stanford University

3. University of California – Berkeley

4. Georgia Institute of Technology

5. University of Illinois – Urbana – Champaign

B. Ngành Y Khoa (Medecine)

1. Harvard University

2. University of Pennsylvania

3. Johns Hopkins University

4. University of California – San Francisco

4. Wahsington University in Saint Louis

5. Duke University

C. Ngành Luật (Law)

1. Yale University

2. Harvard University

3. Stanford University

4. Columbia University

5. University of Chicago

D. Ngành Kinh Doanh (Business)

1. Harvard University

2. Standord University

3. M.I.T

4. Norwestern University

5. University of Chicago

E. Ngành Giáo Dục (Education)

1. Vanderbilt (TN)

2. Teachers College, Columbia University

3. Harvard University

4. Stanford University

5. University of Oregon

F. Ngành Khoa học (Sciences):\

1. Stanford University

2. Harvard University

3. M.I.T

4. University of California – Berkeley

5. California Institute of Technology

G. Ngành Toán (Mathematics)

1. M.I.T

2. Harvard University

2. Princeton University

2. Stanford University

2. University of California – Berkeley

H. Ngành Tin Học (Computer Science)

1. Carnegie Mellon University (PA)

1. M.I.T

1. Stanford University

1. University of California – Berkeley

5. Cornell University

5. University of Illinois – Urbana – Champaign

Theo kinh nghiệm của tôi thì sinh viên tốt nghiệp ở các trường nói trên đa số có việc làm lương cao tại các công ty quan trọng ở Mỹ. Xin chúc các bạn thành đạt trên đường học vấn nhé.