Tư Vấn Du Học Mỹ

Các dạng hỗ trợ tài chính khi du học Mỹ bậc trung học

Du học Mỹ đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về chất lượng và phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, bên cạnh đó bạn cũng phải đối mặt với gánh nặng tài chính khi chi phí du học không hề rẻ. Đặc biệt, nếu muốn du học Mỹ từ bậc trung học số tiền bạn phải bỏ ra còn nhiều hơn thế. Để giảm bớt gánh nặng cho học sinh, các dạng hỗ trợ tài chính khi du học Mỹ bậc trung học đã được ra đời ngày càng nhiều.

1. Hỗ trợ tài chính bậc trung học khi học tập tại Mỹ là gì?

Hỗ trợ tài chính khi du học Mỹ bậc trung học
Bạn biết gì về các dạng hỗ trợ tài chính khi du học Mỹ bậc trung học?

Thông thường chi phí du học hàng năm của bạn phải đóng sẽ bao gồm học phí và chi phí ăn ở. Trong đó, khoản đóng góp (contribution) là số tiền mà gia đình bạn có thể đóng cho trường trong một năm học và nhu cầu hỗ trợ (need) là số tiền bạn muốn trường hỗ trợ trong một năm.

Số tiền trong nhu cầu hộ trợ sẽ được tình bằng tổng số tiền trường yêu cầu bạn đóng trừ đi khoản đóng góp của bạn. Nói ngắn gọn, need = total cost – contribution.

Bên cạnh đó, tổng số tiền trường yêu cầu bạn đóng ở trên sẽ không bao gồm chi phí bên ngoài như: tiền sách vở, tiền tiêu vặt khi ở trường, tiền để sử dụng trong các kì nghỉ, và tiền máy bay. Tổng số tiền cho các chi phí bên ngoài này là khoảng 4,000$. Điều này có nghĩa là cho dù trường đáp ứng 100% nhu cầu hỗ trợ của bạn thì gia đình bạn vẫn phải tự chi cho các chi phí bên ngoài.

2. Các dạng hỗ trợ tài chính du học Mỹ bậc trung học

Có 4 dạng hỗ trợ tài chính mà trường có thể cung cấp cho học sinh quốc tế khi du học Mỹ. Chúng bao gồm:

Need-based financial aid

Need-based financial aid là dạng hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu hỗ trợ của bạn. Điều đó đồng nghĩa với việc hồ sơ của bạn sẽ được đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng chi trả cho trường. Giá trị của gói hỗ trợ tài chính này là khoản tiền không hoàn trả trường trực tiếp cung cấp và được quyết định dựa trên khả năng chi trả của gia đình bạn. Mức hỗ trợ tài chính trung bình trường cung cấp là $17,000 và có khoảng 30% học sinh trong trường sẽ được nhận mức hỗ trợ này. Need-based financial aid chiếm phần lớn trong gói hỗ trợ tài chính học sinh quốc tế.

Merit-based scholarships

Đây là dạng hỗ trợ tài chính dựa trên thành tích/năng lực. Có thể hiểu như Merit-based scholarships sẽ được trao cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, khả năng nghệ thuật, khả năng thể thao hoặc khả năng lãnh đạo. Điều này có nghĩa là khả năng tài chính và nhu cầu hỗ trợ của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của trường trong việc trao hỗ trợ tài chính dạng này. Giá trị của gói hỗ trợ tài chính này hoàn toàn phụ thuộc vào từng trường cũng như nhà tài trợ và bạn không phải hoàn trả sau khi tốt nghiệp.

Bạn cũng có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính du học Mỹ từ những nguồn tài trợ bên ngoài trường. Tuy nhiên, nguồn tài trợ đa phần chỉ dành cho học sinh bản xứ.

Đối với học sinh quốc tế, một trong những nguồn tài trợ bên ngoài trường phổ biến là Davis Scholar Program. Đây là quỹ học bổng du học từ gia đình Shelby Davis. Bạn chỉ được xét nhận học bổng này nếu nộp đơn vào học lớp 10 hoặc 11 tại một trong năm trường trung học Tư thục Nội trú: Westminster School, Phillips Academy, The Lawrenceville School, The Taft School và Emma Willard School.

Davis Scholar Program
Davis Scholar Program – học bổng du học Mỹ bậc phổ thông

Để nhận được học bổng Davis Scholar Program bạn phải thể hiện được sự xuất sắc của mình qua bảng tích học tập và khả năng đóng góp vào sự đa dạng văn hóa ở trường. Giá trị của học bổng này là $20,000 một năm trong suốt những năm học trung học và lên đến bốn năm đại học.

Tuition Payment Programs

Đây là dạng hỗ trợ tài chính du học Mỹ bậc trung học ở hình thức cho phép trả tổng chi phí (total cost) nhiều lần trong suốt năm học tùy vào khả năng tài chính của gia đình. Bạn phải đóng những khoản này theo thời hạn quy định của trường. Hình thức hỗ trợ tài chính này khác với Tuition Loan ở chỗ không có lãi suất. Một vài trường có thể tính phí ban đầu trước khi chia nhỏ học phí (enrollment fees).

Tuition Loan and Financing Programs

Đây là hình thức hỗ trợ dưới dạng khoản vay. Bạn bắt buộc phải trả lại theo kì hạn và mức lãi cụ thể được quy định bởi ngân hàng mà trường làm việc cùng. Đây là hình thức hỗ trợ tài chính rất ít phổ biến và cũng rất ít du học sinh trung học dùng hình thức này trừ khi thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, gói hỗ trợ tài chính mà trường cung cấp chỉ có hai dạng đầu. Nếu bạn muốn nhận hỗ trợ từ hai dạng sau bạn cần tự đăng ký với trường.

3. Giá trị của các gói hỗ trợ tài chính các trường trung học Mỹ

Giá trị của các gói hỗ trợ tài chính của các trường trung học Mỹ không được chia theo các mức phần trăm của tiền học hoặc tổng chi phí (total cost) mà phụ thuộc vào nhu cầu hỗ trợ tài chính (need). Có 3 mức giá trị của gói hỗ trợ tài chính mà tên đều có thể được dịch ra là học bổng toàn phần:

  • Full-tuition: Gói hỗ trợ tài chính loại này có giá trị bằng tiền học trong một năm của một trường trung học, nghĩa là bạn phải tự chi trả tiền sách vở, ăn ở, đi lại, tiêu vặt, máy bay.
  • Full-need: Gói hỗ trợ tài chính loại này đáp ứng đủ nhu cầu hỗ trợ (need) của bạn. Bạn chỉ phải đóng cho trường số tiền đúng bằng khoản đóng góp được ghi trong đơn xin hỗ trợ tài chính và phải tự chi tiền tiêu vặt, máy bay.
  • Full-ride: Gói hỗ trợ tài chính loại này có giá trị bằng tổng số tiền trong một năm của trường trung học. Bạn không phải đóng một phần nào trong khoản đóng góp được ghi trong đơn xin hỗ trợ tài chính, nhưng phải tự chi tiền tiêu vặt, máy bay.

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng học sinh học trung học rất khó có được học bổng Full-tuition hay Full-ride. Thường thì Full-need phổ biến hơn hai loại này nhưng cũng có những học sinh phải trả nhiều hơn khoản có thể đóng cho trường.

Liên hệ tư vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng du học giá trị !

Đăng ký du học